Kdo jsme

Poslání

PlanTerra – Institut krajinných adaptací je členem konsorcia INTEGRA Group. Jsme aktivní v péči o životní prostředí v České republice i mnoha dalších zemích. Díky tomu si čím dál více uvědomujeme, jak moc je krajina důležitá ve všech ohledech lidského života.

Proto se snažíme její stav zachovat či zlepšit tak, aby odpovídal současným nárokům a potřebám společnosti, a zároveň aby dobrý stav krajiny byl dlouhodobě udržitelný.

INTEGRA Group

V současné sestává INTEGRA Group z pěti členů, přičemž každá ze společností disponuje zkušenými konzultanty. Úzká spolupráce mezi našimi členy nám umožňuje využít různorodou síť odborníků a v rámci jakéhokoliv projektu, kterého se účastníme, dosáhnout fantastických výsledků.

Společenská odpovědnost

Cítíme osobní odpovědnost za životní prostředí a s ním provázaný stav společnosti. Proto jako jeden z členů INTEGRA Group pravidelně podporujeme vybrané partnery v jejich misích. Konkrétně se jedná o Arcidiecézní Charitu Praha a Fórum ochrany přírody.

Naše cesta

2020

 Vznik PlanTerra jako člena INTEGRA Group

2021

PlanTerra otvírá kancelář v Ostravě