Služby

Oblasti našich činností

Projektová činnost v oblasti využívání přírodních zdrojů včetně plošně významných projektů, zaměřených na zlepšení ekologických a socioekonomických funkcí krajiny.

Zapojení veřejnosti do plánovací i realizační fáze procesů formou facilitace její účasti a případné koordinace celého procesu.

Příprava strategických dokumentů a metodik, realizace průzkumů a studií jako podkladů pro rozhodování.

Aplikovaný výzkum zaměřený na klimatickou změnu, adaptační opatření, a přírodě blízká opatření v krajině.

Projekty

Naši klienti jsou ze soukromého, korporátního i veřejného sektoru. Úzce spolupracujeme s nevládními organizacemi, rozvojovými agenturami, státní správou, soukromými společnostmi a akademickými institucemi.

Umístění

Rok

Klient

Česká republika // 2021 // Česká rozvojová agentura

Autorizované biologické hodnocení dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny pro Lagunu Carbol

Česká republika // 2021 // Magistrát hlavního města Prahy

Vypracování pedologického průzkumu ostrova Štvanice

Česká republika // 2021 // Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Studie na obnovu vodního režimu rašelinišť v národní přírodní rezervaci Rejvíz

Česká republika // 2021 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příprava metodiky datových struktur dle datového standardu SFDI, digitální technické mapy (DTM), a závěrů skupiny PEM

Česká republika // 2021 // Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracování zjednodušené projektové dokumentace pro snížení rizika střetů vozidel s živočichy v místě křížení silnice I/13

Česká republika // 2023 // Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Komplexní studie modro-zelené infrastruktury na území Moravskoslezského kraje

Česká republika // 2021 // Vertigia s.r.o.

Studie na zadržování dešťové vody v sídlišti Kobylisy v Praze

Česká republika // 2020 // Technologická agentura ČR

Odborná podpora při identifikaci potenciálních tříd niv v ČR pro účely jejich klasifikace a přípravy Katalogu typů niv

Chcete nás kontaktovat? Podívejte se na naše kontakty nebo nám pošlete e-mail