Krajina je místem pro život. Máme odpovědnost za její podobu.

Naše aktivity

Rozumíme krajině, jejím funkcím a významu pro společnost. Proto jedinečnost krajiny a její ekologické funkce zohledňujeme při plánování opatření, které její stav zlepšují, nebo uzpůsobují novým požadavkům a výzvám. Zkušenosti jsme získali nejen v Česku, ale i v dalších zemích Evropy a Asie.

Přečtěte si víc o naší práci

Naši klienti

Co nabízíme

  • Hodnocení vlivů na Naturu 2000, biologické hodnocení
  • Zoologické a botanické průzkumy
  • Studie krajinného prostoru, formulace návrhů opatření k vhodnému rozvoji při zohlednění konceptu „zelené a modré“ infrastruktury
  • Aplikovaný výzkum zaměřený na klimatickou změnu, adaptační opatření a přírodě blízká opatření v krajině
  • Plánování využití obnovitelných zdrojů energie

Kdo jsme

Přispíváme k souladu mezi rozvojovými aktivitami a kvalitou životního prostředí. Adaptace krajiny na klimatickou změnu a další faktory působící na její kvalitu plánujeme na základě vědeckých podkladů, dlouhodobých zkušeností a silného vnitřního vztahu k její podobě.

Přečtěte si víc o naší společnosti

Přečtěte si víc o našem týmu

Spolupracující subjekty

Chcete nás kontaktovat? Podívejte se na naše kontakty nebo nám pošlete e-mail